هوای تهران پاک شد

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 41 قرار گرفته و هوای تهران پاک است.

1398/11/16
|
11:16

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 41 قرار گرفته و هوای تهران پاک است همچنین شاخص کیفیت هوا طی 24 ساعت گذشته بر روی عدد 102 قرار داشته و هوا برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم بود.

تهران از ابتدا سال26 روز هوای پاک، 216 روز هوای قابل قبول، 74 روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 5 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش تهران 21 روز هوای پاک، 244 روز هوای قابل قبول و 56 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشت.

دسترسی سریع