موضوع: کک و مک صورت

3-کرم ضد آفتاب در بهبود کک و مک صورت تاثیر دارد؟

1398/11/19
|
10:59

پاسخ: کرم هایی مثل کرم ضد آفتاب کک و مک را از بین نمیبرند اما از بیشتر شدنش جلوگیری می کند، کرم های محو کننده ای هم که برای از بین بردن کک و مک تبلیغ می شود عوارض زیادی دارند که بهتر است استفاده نشود.

دسترسی سریع