صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز، از ساعت 6:00 به مدت به مدت 10 دقیقه

زمان پخش: هر روز،

ساعت پخش برنامه: 6:00

مدت برنامه: به مدت 10 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

سرآغاز به این نکته توجه دارد که شروع روز با نام و یاد خدا و قرآن و ایجاد نشاط و روحیه شاد صبحگاهی برای انجام کارهای روزانه باشد.

همکاران ما