صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها، از ساعت 8:30 به مدت به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: پنج شنبه ها،

ساعت پخش برنامه: 8:30

مدت برنامه: به مدت 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

هدف اصلی این برنامه افزایش آگاهی والدین نسبت به نیاز های جسمانی کودکان 0 تا 5 ساله و بهبود زندگی کودکان و والدین می باشد.

همکاران ما