زیست شناسی دوازدهم پنجشنبه و جمعه از ساعت 22:10 تا 22:55 به مدت 45دقیقه

رادیو سلامت

زيست شناسي دوازدهم

زیست شناسی دوازدهم

ارتقا دانش زیست شناسی در مقطع دوازدهم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 22:10 تا 22:55

مدت برنامه:45دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 02122021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
زیست شناسی دوازدهم