سپهر دانش شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:05تا 23:45 به مدت 90دقیقه

سپهر دانش

سپهر دانش

آموزش گروه هایس تخصصی و طرح یك مورد بیماری از اساتید دانشگاه های علوم پزشكی كشور

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102

خبرها

دسترسی سریع
سپهر دانش