صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ها از ساعت 09:10 به مدت 45 دقیقه

60-30

Bootstrap Image Preview

هدف اصلی این برنامه طرح هشدارهای کارشناسی پلیس به رانندگان و بیان نکات آموزشی و ترغیب مخاطبان به پیوستن به پویش 30-60 به شکل بررسی یک استان و یا شهر از بعد جاده ای می باشد.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0