مجله سالمندی شنبه ها از ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو سلامت

مجله سالمندي

مجله سالمندی

مجله سالمندی

سالمندان از گروههای آسیب پذیر هستند با توجه به رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، به صورت آگاهانه و هوشمندانه می توان با این مشكلات برخورد كرد و ضمن توانمند سازی آنان از بسیازی از موارد پیشگیری كرد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دسترسی سریع
مجله سالمندی