باشگاه مخاطبان
نام کاربری
کلمه


ایجاد یک حساب کاربری
گروه بهداشت رواني در تعريف سازمان بهداشت جهاني، سلامتي، يك حالت آسودگي كامل جسمي، رواني و اجتماعي است و تنها به نبود بيماري يا ناتواني اطلاق نمي‌شود. سلامت روان به عنوان يكي از ابعاد سلامت را مي‌توان سازگاري فرد با خودش و ديگران، قضاوت صحيح در برخورد با مسائل، داشتن روحيه انتقاد پذيري و داشتن عملکرد مناسب در برخورد با مشکلات دانست. گروه سلامت روان با تاسي از اين تعريف؛ و در راستاي ترسيم تصويري از انسان سالم و كامل، در حوزه‌هاي پيشگيري و درمان برنامه ريزي كرده است. بر همين اساس، برنامه‌هاي اين گروه با تكيه بر يافته‌هاي تحقيقي مراكز پژوهشي، به اين ترتيب اولويت بندي شده است: • ترسيم الگوي انسان سالم (داراي سلامت روان) در گروه‌هاي مختلف سني و جنسي • آموزش مهارت‌هاي زندگي • توانايي تصميم‌گيري • توانايي حل مسئله • توانايي تفکر خلاق • توانايي تفکر نقادانه • توانايي برقراي رابطه مؤثر با ديگران • توانايي برقراري روابط بين فردي سازگارانه • توانايي خودآگاهي • توانايي همدلي با ديگران • توانايي رويارويي با هيجان‌ها (غم، خشم، شادي،...) • توانايي رويارويي با استرس‌ها • فرزند پروروي (تربيت فرزندان) • آشنايي با ابعاد هوش معنوي و تاثير آن در زندگي • راه‌هاي مواجهه با مسائل و مشكلات رواني برنامه هاي اين گروه : ،شور زندگي ،يک جرعه آرامش ،يکي مثل همه ،به رنگ زندگي ،يادداشتهاي روزانه من ،سايبان آرامش ،نيم نگاه ،شوق انتظار ،راز نيلوفر ،ياد ياران ،سپيد جامگان آسماني ،يک روز يک کتاب ،پاسخ ،تصوير خيال ،کودک من ،داستان ها وآدم ها ،کارگاهي براي زندگي ،پاسخ ،يک روز يک کتاب ،کودک من ،ياد ياران ،خانه ما ،زندگي زيباست ،حريم آرامش ، پلك صبح


ارسال نظر