مسعود حسنی

حوزه تخصصی: گویندگی

تهیه كننده شبكه رادیویی سلامت

مسعود حسنی تهیه كنندگی برنامه های شاخصی همچون به زندگی سلام كن، خونه زندگی، عصری نو و بسیاری از ویژه برنامه های رلدیو سلامت را در كارنامه خود دارد.
شایان ذكر است مسعود حسنی علاوه بر تهیه كنندگی سابقه اجرا در برنامه های رادیو سلامت و همچنین تلویزیون را نیز دارد.

دسترسی سریع