سیما غفاری مقدسی

حوزه تخصصی: تهیه کنندگی
simaghaffari@yahoo.com

متولد١٣٦٠
کارشناسی:ریاضی محض
کارشناسی ارشد:فلسفه علم

سال ورود به رادیو ١٣٨٠
شروع فعالیت از رادیو تهران می باشد.
مشغول به کار در زمینه صدابرداری،نویسندگی،سردبیری و تهیه کنندگی

ورود به رادیو سلامت سال ١٣٨٩

دسترسی سریع