نازیلا نظمی

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

از سال 77 نویسندگی و سردبیری

سال 78 برنامه سازی و تهیه كنندگی در شبكه رادیویی كرج، صدای آشنا و رادیو سلامت

مثبت تربیت، زنگ تفریح، سیبك و قصه های مادربزرگ برخی از برنامه های در حال پخش خانم نظمی از رادیو سلامت هستند.

دسترسی سریع