فرشته قربانی

حوزه تخصصی: اجرا

از سال 68 وارد سازمان صدا و سیما شده و از سال 82 همزمان با تاسیس رادیو سلامت، تا كنون در این شبكه مشغول به گویندگی هستند.

سیبك و قصه های مادر بزرگ، تا بیكران، یاد یاران از جمله برنامه های سركار خانم فرشته قربانی هستند كه در حال حاضر از شبكه رادیویی سلامت در حال پخش است.

دسترسی سریع