مژگان اسدی

حوزه تخصصی: گویندگی و اجرا

کار گویندگی را از سال 1380 در مرکز فارس شهر شیراز آغاز کردم با برنامه ی گام اول که یک
برنامه مشارکتی بود. با سازمان نهضت سواد آموزی پس از آن از سال 1383 به تهران منتقل شدم و
در رادیو سلامت به شکل حرفه ای مشغول به کار شدم .

با برنامه ی تولیدی کیمیای سلامت به تهیه کنندگی سعید یوسفی کار در رادیو سلامت را آغاز کردم .
در آن سالها برنامه هایی چون ایستگاه بامدادی – رادیو امداد – موج زندگی – مجله ی دندانپزشکی و
یاد یاران و افق روشن را اجرا کردم .
و برنامه هایی که در حال حاضر بر عهده دارم .
نقطه سرخط که به شکل زنده صبح های جمعه از ساعت 8 تا 10 روی آنتن می رود .
برنامه ی نفس دوم که یک برنامه ی ورزشی است و هدفش تشویق مخاطبان به ورزش و فعالیت بدنی
است که روزهای پنجشنبه از ساعت 9 تا 9:50 صبح پخش می شود به شکل زنده
برنامه رهاورد از گروه سلامت اجتماعی یک هفته در میان از ساعت 20 تا 21 شب ها پخش می شود
که هدفش اطلاع رسانی و مروری بر رویدادها و خبرها ست در حوزه ی سلامت اجتماعی
و برنامه های تولیدی بنده سفره ایرانی و شور زندگی .

دسترسی سریع