فیروزه آدابی

حوزه تخصصی: گویندگی
Ferriby883@gmail.com

گوینده - مجری- برنامه ساز-
دارای مدرك كارشناسی میكروبیولوژی-كارشناسی ارشد ( مهندس مدیریت محیط زیست HSE)
متولد نهران

مجری مسابقه اف ام ١٠٢
مسابقه سه نسل
سایبان آرامش
عصرتون سلامت
مشاور محتوایی و سردبیر ، كوچه سلامت پلاك 102
مجری برنامه های مناسبتی؛ ١) انتخابات٢) رحلت امام(ره)٣)برنامه های روز قدس و ٢٢ بهمن و ...
سابقه اجرا در برنامه های تلویزیون
مجری برنامه سلامت باشید شبكه ٣
مجری برنامه نگاه روز شبكه ٢
مجری برنامه جهان در سالی كه كذشت، شبكه٢
مجری برنامه های شبكه جام جم:
برنامه صبح ایرانی
آفتاب مهربانی
زیتون
ویژه برنامه انتخابات
ویژه برنامه نوروز
و ......

دسترسی سریع